English

 

Anmälan och Gruppindelning

2020 vt1
Programmering för M, MD, W, BK
Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Programmeringsteknik för BME, F, N
Webbprogrammering
2019 ht2
Applied Machine Learning
Constraint-programmering
Programmering i C++ - Hbg
Programmeringsteknik för C,E,I och Pi (tidigare EDA017)
Programmeringsteknik, Matlab-moment i EDAA55
Programvarutestning
Programvaruutveckling i grupp
2019 ht1
Datorgrafik
Flertrådad programmering
Kompilatorer
Multicoreprogrammering
Objektorienterad modellering och design
Programmering i Java - Fortsättningskurs (Hbg)
Programmering och databaser
ProgramvaruUtveckling för Stora System
Språkteknologi
2019 vt2
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Algoritmimplementering
Discrete Structures in Computer Science
Embedded System Design
Operativsystem
2019 vt1
Applied Artificial Intelligence
C++-programmering
Databasteknik - Helsingborg
Funktionsprogrammering
Kravhantering (etsn15, ets170)
Objektorienterad modellering och design - Helsingborg
Programmering för M, MD, W, BK
Programmeringsteknik för BME, F, N
Utvärdering av programvarusystem
Webbprogrammering
2018 ht2
Applied Machine Learning
Business of Software
Constraint-programmering
Programmering i C++ - Hbg
Programmeringsteknik för C,E,I och Pi (tidigare EDA017)
Programmeringsteknik, Matlab-moment i EDAA55
Programvarutestning
Programvaruutveckling i grupp
2018 ht1
Datorgrafik
Kompilatorer
Optimerande kompilatorer
Programmering i Java - Fortsättningskurs (Hbg)
Programmeringsteknik - fördjupningskurs
ProgramvaruUtveckling för Stora System
Språkteknologi
2018 vt2
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Algoritmimplementering
Discrete Structures in Computer Science
Embedded System Design
Funktionsprogrammering
Operativsystem
2018 vt1
Applied Artificial Intelligence
C++-programmering
Databasteknik - Helsingborg
Databasteknik - Lund
Nätverksprogrammering
Objektorienterad modellering och design - Helsingborg
Programmering för M, MD, W, BK
Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Programmeringsteknik för BME, F, N
Programvarutestning
2017 ht2
Constraint-programmering
High Performance Computer Graphics
Kravhantering (etsn15, ets170)
Programmeringsteknik för C,E,I och Pi (tidigare EDA017)
Programvaruutveckling i grupp
2017 ht1
Advanced Algorithms
Datorgrafik
Kompilatorer
Multicoreprogrammering
Objektorienterad modellering och design
Programmering i Java - Fortsättningskurs (Hbg)
Programmering och databaser
ProgramvaruUtveckling för Stora System
Språkteknologi
2017 vt2
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Algoritmimplementering
Discrete Structures in Computer Science
Embedded System Design
Funktionsprogrammering
Operativsystem
_Ingproc3
2017 vt1
Databasteknik - Helsingborg
Objektorienterad modellering och design - Helsingborg
Programmering för M, MD, W, BK
Programmeringsteknik för BME, F, N
Programvarutestning
Utvärdering av programvarusystem
2016 ht2
Programmeringsteknik för C,E,I och Pi (tidigare EDA017)